Spedycja w Polsce oparta jest na transporcie drogowym. Jego efektywne wykorzystywanie zależy przede wszystkim od odpowiedniego doboru pojazdu do przewożonego ładunku oraz oczekiwań klienta. Wbrew pozorom ten rodzaj spedycji oferuje sporo możliwości i rozwiązań, które można dopasować do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

Specyfika spedycji krajowej

Spedycja krajowa uchodzi za jedną z łatwiejszych do zorganizowania. W związku z tym, iż transport odbywa się na terenie jednego kraju i nie ma konieczności przechodzenia kontroli granicznych, cechuje ją sprawna i punktualne realizacja. Wiele firm transportowych pozostawia w gestii klienta kilka wariantów połączeń drogowych. Musimy pamiętać, że w Polsce istnieją drogi płatne, których użycie może znacznie przyspieszyć realizację usługi, ale wiąże się z dodatkowymi kosztami. Wycena transportu najczęściej wyliczana jest na podstawie indywidualnych negocjacji.

Spedycja krajowa a polskie prawo

Spedycję krajową reguluje wiele aktów prawnych. Do najważniejszych z nich należą:

    Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych;
    Ustawa o czasie pracy kierowców;
    Ustawa o Prawie Przewozowym;
    Ogólne Polskie Warunki Spedycji.

Ostatni z podanych dokumentów określa przede wszystkim relacje między spedytorem a zleceniodawcą. Znajdziemy tam m.in. informacje o tym, jakie usługi może świadczyć spedytor oraz jak powinna wyglądać prawidłowo zawarta umowa spedycyjna. Dla obu stron transakcji interesujący będzie na pewno fragment określający odpowiedzialność za przesyłkę, której transportem zajmuje się firma spedycyjna. Zgodnie z zapisem prawnym zakres odpowiedzialności spedytora powinien zostać określony w pisemnie sporządzonej umowie. Jeśli punkt ten zostanie pominięty przy ustalaniu zasad współpracy, firma spedycyjna odpowiada za wszelkie szkody wynikające z nienależytego wykonania usługi. Zwolniona jest za to z odpowiedzialności za wypadki losowe.

Kary w transporcie drogowym

Realizacja usługi w ramach spedycji krajowej wiąże się z przestrzeganiem określonych norm. Jeden z czynników, który jest najbardziej restrykcyjnie kontrolowany, to przeładowanie pojazdu. Zjawisko to wpływa negatywnie na stan techniczny pojazdu, ale też bezpieczeństwo na drodze. Nie można się zatem dziwić, iż za niedopilnowanie tej kwestii grożą surowe kary finansowe. Rolą spedytora jest odpowiednie dobranie transportu do wagi ładunku. Wartość mandatów za przeładowanie samochodu waha się od 500 aż do 10 tysięcy złotych. Ostateczna kwota zależy od procentowego wyliczenia przeładowania w stosunku do całkowitej masy, która w danym pojeździe jest dopuszczalna.