Transport towarów na terenie państw, które przystąpiły do Unii Europejskiej, jeszcze kilka lat
temu dla wielu przedsiębiorców był bardzo problematyczny. Sytuacja uległa znacznej poprawie,
gdy dla członków UE wprowadzono nowe przepisy i ujednolicono rynek. Dzięki temu firmy
świadczące usługi logistyczne mogły rozwinąć swoją działalność na szeroką skalę. Dzisiaj wiele
z nich opiera się na transporcie towarów w obrębie Unii. Jakie są podstawowe zasady
przewozu?

Po pierwsze, jednolity rynek

Dzięki niemu jest możliwa prosta wymiana handlowa towarów na terenie Unii Europejskiej.
Oznacza to, że państwa należące do wspólnoty mogą swobodnie przesyłać towary i kapitał, a
obywatele przemieszczają się pomiędzy krajami zrzeszonymi bez żadnych ograniczeń, na
podstawie dokumentów potwierdzających ich tożsamość. Dotyczy to również zmiany miejsca
zamieszkania. Obywatele Unii Europejskiej mają prawo do osiedlenia się w wybranym przez
siebie państwie członkowskim, a także podjęcia tam pracy.

Po drugie, wymiana handlowa

Usunięcie barier ograniczających wymianę towarów spowodowało, że w Unii Europejskiej kraje
sprawnie przesyłają je między sobą. Brak opłat celnych, ograniczeń co do gabarytów
transportowanych paczek i wytycznych dotyczących przepływu produktów, który jest uzależniony
od miejsca ich produkcji, spowodowały, że przedsiębiorcy coraz częściej opierają swoją
działalność o logistykę wewnątrz Unii Europejskiej. Warto jednak zwrócić uwagę na warunki
transportu towarów, które bezpośrednio zagrażają środowisku, zdrowiu i życiu ludzi. UE w takich
przypadkach nakłada konkretne ograniczenia, jak w przypadku alkoholu czy wyrobów
tytoniowych, w postaci podatku akcyzowego.

Po trzecie, transport drogowy

Na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej przedsiębiorcy, którzy zajmują się wymianą
handlową, najczęściej decydują się na tradycyjną formę transportu, czyli drogową. Dzięki dobrym
połączeniom komunikacyjnym między krajami zrzeszonymi, firmy decydują się na zakup floty
samochodowej i optymalizują trasy w taki sposób, by nie generować pustych przejazdów oraz
dużej liczby zwrotów towarów.
W dzisiejszych czasach, dzięki wprowadzeniu jednolitego rynku, przedsiębiorcy mają swobodę w
transporcie produktów, a obywatele w przemieszczaniu między państwami członkowskimi Unii
Europejskiej. Jest to doskonała okazja do tego, by rozwijać biznesy oparte o handel oraz
poszerzać swoje horyzonty.