cele projektu: Wsparcie obrotowe dla Z Trans Sp. z o.o.

planowane efekty: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii Covid-19.

wartość projektu: 91 826,46 zł

wkład Funduszy Europejskich: 91 826,46 zł

dodatkowe wskazówki i objaśnienia: https://www.poir.gov.pl/media/49353/Podrecznik_wnioskodawcy_i_beneficjenta_210717.pdf