About the company


ZTrans is an experienced company providing services in the field of international transport and forwarding. Our
company was built based on the knowledge and experience of professionals who create it. Our team consists of
people with great experience, as well as young people with great ambitions - thanks to this mix, our company can
grow so rapidly and achieve higher and higher goals.

We service all European Union countries

We provide home and international forwarding services.

Experience

The company ZTrans is in charge of specialists in the field of logistics, who know everything about transport and
forwarding. This knowledge has been used to create a professionally managed forwarding company that
implements all types of transport orders for its clients, while maintaining competitive conditions.

Licenses and Certificates

We have all the licenses and certificates required by law and insurance. Collaborating with our company, you can
be sure that the cargo entrusted to us will arrive to the destination safely on time.

spedycja-miedzynarodowa-wroclaw
High quality of services

Thanks to the implementation of the quality management system, we can guarantee our clients a permanent and
high quality of services. The proof of our high quality service is the growing number of customers, as well as
awards and certificates granted to our company.

Loads

We service full truck loads, break-bulk cargo and containers, bulk materials and dangerous ADR.

Comfort and safety

We develop our company through continuous improvement of management processes and customer service.
Thanks to constant care for the quality of service, our customers can feel comfortable and safe entrusting us their
loads.

Obsługujemy Wszystkie kraje Unii Europejskiej

Świadczymy usługi spedycji krajowej i międzynarodowej.

Doświadczenie

Firma Z-Trans zarządzana jest przez specjalistów z obszaru logistyki, którzy o transporcie i spedycji wiedzą wszystko. Wiedza ta została wykorzystana do stworzenia profesjonalnie zarządzanej firmy spedycyjnej, która dla swoich Klientów realizuje każdego rodzaju zlecenia transportowe, zachowując przy tym konkurencyjne warunki.

Licencje i Certyfikaty

Posiadamy wszystkie wymagane prawem licencje i certyfikaty oraz ubezpieczenia. Współpracując z naszą firmą, macie Państwo pewność, iż powierzone nam ładunki dotrą bezpiecznie i terminowo do miejsca przeznaczenia.

Wysoka jakość usług

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania jakością możemy gwarantować naszym Klientom stałą i wysoką jakość usług. Dowodem naszej wysokiej jakości usług jest z roku na rok rosnąca liczba Klientów oraz nagrody i certyfikaty przyznane naszej firmie.

Komfort i bezpieczeństwo

Rozwijamy naszą firmę poprzez ciągłe doskonalenie procesów zarządzania i obsługi Klientów. Dzięki ciągłej dbałości o jakość obsługi, nasi Klienci mogą czuć się komfortowo i bezpiecznie powierzając nam swoje ładunki.

Ładunki

Obsługujemy ładunki całopojazdowe, ładunki drobnicowe oraz kontenery, materiały sypkie i niebezpieczne ADR.

spedycja-miedzynarodowa-wroclaw

Gallery