Tiry to ogromne pojazdy służące spedycji w kraju i za granicą. Ich wielkość, masa i ogromne możliwości transportu budzą niekiedy podziw innych uczestników ruchu drogowego czy bacznych obserwatorów. Codziennie mijamy tiry załadowane po brzegi towarem. Jednak nie wszyscy wiedzą, co można transportować tirem. W tym artykule wyjaśniamy, co – zgodnie z prawem – można przewozić tirem.

Ładunki całopojazdowe

Ładunki całopojazdowe, czyli Full Truck Load (FTL), to określenie na towar, który zajmuje całą powierzchnię ładunkową tira. Liczy się wówczas zarówno obciążenie, balast jak i przestrzeń niezbędna do transportu. Jest to wygodne, ale i kosztowne rozwiązanie, które umożliwia wykorzystanie możliwości, jakie daje nam pojemność naczepy tira.

Ładunki drobnicowe

Tir jest także niezbędny przy przewozie tak zwanych ładunków drobnicowych. Są to ściśle określone przedmioty przewozu – w tym gotowe wyroby – które są transportowane w zbiorczych bądź jednostkowych opakowaniach. Produkty te muszą mieć stałą formę zewnętrzną oraz dawać możliwość wyodrębnienia jednostki. Ładunki drobnicowe mogą być różnych wymiarów, można je łatwo zważyć i przeliczyć wartość jednostkową.

Kontener

Kontener to kolejna rzecz, jaką można przewieźć tirem. Jest to metalowa skrzynia, która stanowi jednostkę ładunkową. Kontener służy do transportu produktów, które są na paletach, w skrzyniach, kartonach czy szpulach. Produkty umieszczone w kontenerze to często produkty spożywcze do wyposażenia marketów.

Materiały sypkie

Materiały sypkie, które można transportować tirem, to różnego rodzaju suche ładunki masowe. Najpopularniejsze materiały sypkie to rudy, piaski, kamienie, popioły, mieszanki budowlane, mączki wapienne, gipsowe, kruszywa oraz inne materiały o właściwościach sypkich. Z reguły materiały sypkie transportuje się do zakładów produkcyjnych, odlewni, hut czy na place budowy.

Materiały niebezpieczne ADR

ADR to skrót od międzynarodowej konwencji uchwalonej 1957 roku, która dotyczyła przewozu ładunków niebezpiecznych. Transport tego typu towarów jest ściśle określony. Istnieje 9 klas materiałów, które uznaje się za niebezpieczne. Są to: materiały i przedmioty wybuchowe, gazy (palne, niepalne, trujące), materiały ciekłe zapalne, materiały stałe zapalne, materiały samozapalne lub zapalne po zetknięciu z wodą, materiały utleniające, materiały trujące i zakaźne, promieniotwórcze, żrące oraz różne materiały i przedmioty niebezpieczne.